WEBINAR - nagranie
Razem, a nie osobno. Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów

Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie

Pozostałe aktywności wymagane do uzyskania certyfikatu