Uczysz języka polskiego w szkole podstawowej i od września będziesz mieć uczniów z Ukrainy, Białorusi lub innych państw w swojej klasie? Pomagasz dzieciom i młodzieży z doświadczeniem migracji w nauce polskiego, ale nie masz ukończonych studiów kierunkowych? Chcesz uczyć dobrze i zgodnie z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego? Masz okazję rozwinąć swój warsztat i uzyskać certyfikat z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Weź udział w cyklu webinarów i kursów obejmującym niezbędne zagadnienia i elementarną wiedzę metodyczną, dzięki której łatwiej będziesz prowadzić zajęcia z języka polskiego jako obcego. Udział w webinarach i kursach jest bezpłatny. Odpłatne są zaświadczenia po webinarach (15 zł) i egzaminy po kursach (45 zł).

Program „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w szkole. Podstawy” obejmuje: 

  • cztery spotkania online w postaci webinarów, z możliwością komentowania i zadawania pytań na czacie,
  • materiały dodatkowe po webinarach w postaci prezentacji od autora i skrótu najważniejszych treści w formie sketchnotek,
  • cztery kursy, każdy złożony z 2–3 modułów,
  • konsultacje z autorem cyklu,
  • udział w spotkaniach online na Facebooku, podczas których autor będzie odpowiadał na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników 

Autorem Programu jest Łukasz Szeliga – nauczyciel i lektor języka polskiego, który od przeszło 11 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnych stron świata, osobami z doświadczeniem migracji.

sketch1.jpg?time=1661775555297 sketch2.jpg?time=1661775596319

Program jest silnie osadzony w praktyce szkolnej, skoncentrowany na umiejętnościach praktycznych, a także kompleksowy w merytorycznym ujęciu tematu na poziomie podstawowym. Jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych. Natomiast nauczycieli klas 1–3 i szkół ponadpodstawowych z pewnością zainteresują wybrane tematy. Niewątpliwą wartością Programu jest możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Można go zdobyć po skompletowaniu zaświadczeń ze wszystkich czterech webinarów i czterech kursów wchodzących w skład Programu.

W programie: 

1. Webinar 24.08: Wprowadzenie do pracy z uczniem z doświadczeniem migracji – jak dostosowywać treść i upraszczać materiały?
➡️ dla wszystkich

2. Kurs 24.08: Praktyczne podejście do nauczania gramatyki. Dedukcja vs. indukcja 
➡️ dla polonistów i nauczycieli innych języków 

3. Webinar 7.09: Rozumienie ze słuchu i mówienie jako podstawy komunikacji ucznia|
➡️ dla polonistów, nauczycieli innych języków oraz asystentów kulturowych 

4. Kurs 7.09: Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu
➡️ dla polonistów i nauczycieli innych języków 

5. Webinar 21.09: ABC tworzenia ramowego programu kursu języka polskiego jako obcego
➡️ dla polonistów, nauczycieli innych języków oraz asystentów kulturowych 

6. Kurs 21.09: Tworzenie angażujących lekcji języka polskiego jako obcego w duchu podejścia zorientowanego na działanie
➡️ dla polonistów oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych

7. Webinar 5.10: Razem, a nie osobno. Rozwijanie kompetencji interkulturowej uczniów
➡️ dla wszystkich

8. Kurs 5.10: Jak oceniać uczniów z doświadczeniem migracji? Projektowanie sprawdzianów, testów i pomocy stanowiących użyteczną informację zwrotną dla ucznia i nauczyciela
➡️ dla wszystkich, a szczególnie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych