WEBINAR - nagranie
Rozumienie ze słuchu i mówienie jako podstawy komunikacji ucznia

Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie

Pozostałe kursy i webinary w ramach programu