WEBINAR - nagranie
Wprowadzenie do pracy z uczniem z doświadczeniem migracji – jak dostosowywać treść i upraszczać materiały?
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar-nagranie
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie