KURS
Jak oceniać uczniów z doświadczeniem migracji? Projektowanie sprawdzianów, testów i pomocy stanowiących użyteczną informację zwrotną dla ucznia i nauczyciela
Udział
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
45 zł
Liczba godzin dydaktycznych
5
Opis kursu
Moduł 1. Ocenianie. Sztuka doceniania i monitorowania postępów w nauce
Minitest 1
Moduł 2. Ocenianie w szkolnej praktyce. Konstruowanie sprawdzianów, testów i klasówek
Minitest 2
Egzamin
Zaświadczenie
Ekspert odpowiada

Pozostałe aktywności wymagane do uzyskania certyfikatu