KURS
Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu ​
Udział
Bezpłatny
Liczba godzin dydaktycznych
5
Egzamin (nieobowiązkowy)
45 zł
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1. Rozwijanie sprawności w czytaniu na lekcjach języka polskiego jako obcego i drugiego. Zagadnienia teoretyczne w praktycznym ujęciu
Minitest 1
Moduł 2. Rozwijanie sprawności w czytaniu. Przykłady
Minitest 2
Moduł 3. Rozwijanie sprawności w pisaniu na lekcjach języka polskiego jako obcego i drugiego. Zagadnienia teoretyczne w praktycznym ujęciu
Minitest 3
Ekspert odpowiada
Egzamin
Zaświadczenie

Pozostałe kursy i webinary w ramach programu