"Przełamujemy bariery, uczymy się razem" to myśl przewodnia II edycji programu Polskiego Towarzystwo Dysleksji, realizowanego w roku szkolnym 2022/2023. Jego celem jest upowszechnianie wzorcowego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i promowanie szkół, które są przyjazne uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwaga! Można dołączyć do programu i wdrażać wszystkie zaplanowane działania – szczegóły TUTAJ – lub skorzystać tylko z webinarów realizowanych na platformie Mobilna szkoła - oznaczono je rokiem szkolnym 2022/2023.

Nagrania webinarów, które odbyły się w ramach I edycji programu są wciąż dostępne na platformie Mobilna szkoła - oznaczono je rokiem szkolnym 2021/2022.

image Dostępne
wkrótce
Webinar - nagranie
Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach – kuferek inspiracji
Prowadzący: Marta Florkiewicz-Borkowska
2022/2023