Pokochać od nowa nauczanie fizyki w oparciu o inspirujące pomysły i niestandardowe podejście. Waldemar Grabowski – lider programu – podzieli się sprawdzonymi rozwiązaniami podczas kursów i webinarów. 

Poznaj sposoby, dzięki którym:  

  • pobudzisz ciekawość i rozwiniesz kreatywność uczniów;
  • odważnie zastosujesz nowoczesne technologie – symulacje, programy, aplikacje, dzięki którym lekcja nabierze zupełnie nowego wymiaru;
  • odkryjesz przed uczniami, jak korzystać z najświeższych danych obserwacyjnych największych agencji kosmicznych świata we własnym domu;
  • Twoje lekcje będą niezapomniane.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego fizyka, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program Mobilny fizyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

image Dostępne
wkrótce
Course
Gotowy sposób na lekcję: Rozwijam skrzydła, czyli o budowaniu samoświadomości i samoakceptacji
Course author: Przemek Staroń i Marta Młyńska
EDYCJA 2022
cert icon
Aktywność necessary
to obtain the Certificate
image Dostępne
wkrótce
Course
Gotowy sposób na lekcję: Siły tarcia i siły oporu ośrodka
Course author: Waldemar Grabowski
EDYCJA 2022