„Skarb, którego szukasz, kryje się w jaskini, do której boisz się wejść”. Przemek Staroń i Marta Młyńska – liderzy programu Mobilny wychowawca – w swoich webinarach i kursach pokażą, jak wejść do jaskini i znaleźć to, co najcenniejsze. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • rozwiniesz kompetencje emocjonalno-społeczne u siebie i u swoich uczniów;
  • będziesz się biegle posługiwać najbardziej przydatnymi narzędziami TIK;
  • Twoje lekcje wychowawcze będą wzmacniały pozytywne relacje z uczniami;
  • pogłębisz swoją wiedzę psychologiczną.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego wychowawcy, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny wychowawca rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
  5. znajomości środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli