Czas na angażujące lekcje informatyki z efektem WOW! Marek Grzywna – lider programu Mobilny informatyk – przedstawia w swoich kursach i webinarach różne pomysły na zaskakiwanie uczniów. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • w pełni wykorzystasz potencjał uczniów, bo pozwolisz im przejąć inicjatywę;
  • będziesz mądrym przewodnikiem, który zamiast wyręczania inspiruje, podpowiada i wspiera;
  • nauczysz młodzież najpotrzebniejszych umiejętności związanych ze światem cyfrowym.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego informatyka, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny informatyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

image Dostępne
wkrótce
Course
Gotowy sposób na lekcję: Rozwijam skrzydła, czyli o budowaniu samoświadomości i samoakceptacji
Course author: Przemek Staroń i Marta Młyńska
EDYCJA 2022
cert icon
Aktywność necessary
to obtain the Certificate
image Dostępne
wkrótce
Course
Gotowy sposób na lekcję: Nie wszystko jest takie oczywiste, czyli jak działa internet
Course author: Marek Grzywna
EDYCJA 2022