Kurs
Uprzedzenia, dyskryminacja – jak uczyć tolerancji? Metody i narzędzia pracy w edukacji antydyskryminacyjnej
Koszt udziału
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
45 zł
Liczba modułów
3
Opis kursu
Moduł 1. Jak i po co uczyć tolerancji w szkole? Istota edukacji antydyskryminacyjnej
Minitest 1
Moduł 2. Trening antydyskryminacyjny
Minitest 2
Moduł 3. Lekcje tolerancji, równości i szacunku ‒ dobre praktyki
Minitest 3
Egzamin
Zaświadczenie