KURS
Uprzedzenia, dyskryminacja – jak uczyć tolerancji? Metody i narzędzia pracy w edukacji antydyskryminacyjnej
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
3
Egzamin (nieobowiązkowy)
45 zł
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1. Jak i po co uczyć tolerancji w szkole? Istota edukacji antydyskryminacyjnej
Minitest 1
Moduł 2. Trening antydyskryminacyjny
Minitest 2
Moduł 3. Lekcje tolerancji, równości i szacunku ‒ dobre praktyki
Minitest 3
Egzamin
Zaświadczenie