WEBINAR - nagranie
Bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia – praktyczne wskazówki dla uczniów
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie (panel merytoryczny)
Webinar – nagranie (panel dyskusyjny)
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie