WEBINAR - nagranie
Wyzwania nowej edukacji dla bezpieczeństwa – podręcznik Operonu po zmianie 2022
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie (panel merytoryczny)
Webinar – nagranie (panel dyskusyjny)
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie