Twoi uczniowie nie tylko rozumieją matematykę, lecz także ją lubią! Niemożliwe? Krzysztof Chojecki – lider programu Mobilny matematyk, znany jako Pan Πstacja – przekona uczestników swoich webinarów i kursów, że można to osiągnąć!

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:
• połączysz technologię z klasycznym podręcznikiem, a matematykę ze sztuką;
• uwierzysz w moc filmów edukacyjnych;
• skutecznie zmotywujesz uczniów;
• nauczysz się pracować metodą odwróconej klasy;
• zabłyśniesz wśród uczniów znajomością aplikacji edukacyjnych.

Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby zdobyć Certyfikat Mobilnego matematyka, trzeba ukończyć 4 aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Program Mobilny matematyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:
1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:
1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli