WEBINAR - nagranie
Tworzenie GRUP MOCY w szkole – czyli budowanie sieci wsparcia uczniów
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie