WEBINAR - nagranie
Ortograffiti. Matematyka w klasach VII–VIII. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty uczniów z trudnościami w nauce matematyki
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
Tak
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Minitest
Ankieta
Zaświadczenie