Aby ugotować pyszne danie, potrzebny jest dobry przepis, aby stworzyć ciekawą lekcję, potrzebny jest dobry scenariusz. Joanna Gadomska – liderka programu Mobilny biolog, znana w sieci z Biologii z blondynką – zaprasza na kursy i webinary.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

  • uczynisz ze swoich lekcji biologiczne laboratorium doświadczalne;
  • zmotywujesz uczniów do samodzielnych poszukiwań dzięki szerokiemu wachlarzowi metod aktywizujących;
  •  zabłyśniesz znajomością nowoczesnych aplikacji do uczenia się biologii.

 

Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego biologa, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program Mobilny biolog rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli