Król z kontem na Instagramie, wirtualne mapy myśli, dużo inspiracji i proste aplikacje z efektem WOW? Agnieszka Jankowiak-Maik – liderka programu Mobilny historyk – zaprasza na swoje kursy i webinary.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

 • zaskoczysz uczniów znajomością ich świata i potrzeb, a przez to zmotywujesz ich do aktywności;
 • włączysz social media do edukacji historycznej, dzięki czemu uczennice i uczniowie na pewno nie będą się nudzić;
 • nauka będzie efektywna i pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje, dzięki zastosowaniu elementów gamifikacji i rywalizacji;
 • zaangażujesz młodych do kreatywnej pracy i mimochodem zrealizujesz podstawę programową;
 • szkolną wiedzę uzupełnisz o wątek kobiet w historii;
 • myślenie twórcze i krytyczna weryfikacja rzeczywistości staną się mocnymi stronami Twoich uczniów.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego historyka, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny historyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

 1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
 4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

 1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli