Design thinking, myślenie krytyczne, narzędzia TOC, notatki wizualne, grywalizacja, edukacja relacji – to tylko niektóre z nowatorskich rozwiązań proponowanych w tym programie. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym: 

 • znajdziesz się w gronie innowacyjnych nauczycieli; 
 • uczniowie pokochają Twoje lekcje; 
 • będziesz czerpać satysfakcję, patrząc na zaangażowanie uczniów i wyniki przez nich uzyskiwane; 
 • rozwiniesz u uczniów kluczowe kompetencje (4K): komunikacja, kreatywność, krytycyzm, kooperacja; 
 • sprostasz wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. 
   

Program doskonalenia dla wszystkich nauczycieli. Rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie: 

 • doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 
 • rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania; 
 • wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia; 
 • umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. 
   

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu, jakim jest Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.