Codziennie popychać ten świat o milimetr do przodu, siać mądrość, dobro i miłość. Jak to zrobić? Przemek Staroń – lider programu Mobilny etyk i filozof – dzieli się swoimi przemyśleniami i pomysłami podczas kursów i webinarów.  

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • zabierzesz uczniów w piękną podróż do krainy wiedzy i autorefleksji;
  • myślenie krytyczne, twórcze poszukiwania, otwartość na inność będą stałym elementem każdej lekcji; 
  • lekcje będą wspólnym odkrywaniem odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego etyka/filozofa, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny etyk i filozof rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli