Dyrektor budujący szkołę zwinnie radzącą sobie z wyzwaniami. To także Twój cel? Oktawia Gorzeńska – liderka programu Mobilny dyrektor – zaproponuje podczas webinarów i kursów takie kompetencje, które pozwolą ten cel zrealizować. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • będziesz potrafił/a zwinnie zarządzać sobą, klasą i szkołą;
  • stworzysz społeczność uczącą się i wspierającą w rozwoju;
  • szkoła będzie miejscem, w którym uczniowie i nauczyciele będą czuli się swobodnie, będą mieli przestrzeń na realizację swoich pomysłów;
  • przestaniesz marzyć, by wszystkim chciało się chcieć, bo to stanie się szkolną rzeczywistością.

Program doskonalenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje w zakresie:  budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego dyrektora, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program Mobilny dyrektor rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
  3. uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  4. znajomości środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli