Lekcje muzyki pełne energii, pomysłów i pasji. Marcin Lemiszewski – lider programu Mobilny muzyk – podzieli się swoją pasją do muzyki podczas kursów i webinarów.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

  • w przystępny sposób zainteresujesz uczniów muzyką, tańcem i sztuką w ogóle;
  • rozwiniesz wyobraźnię młodych ludzi, zachęcając ich do tworzenia własnych kompozycji inspirowanych dziełami sztuki;
  • naładujesz własne akumulatory twórczą energią do efektywnej pracy z młodzieżą w szkole;
  • zajęcia będą nie tylko efektywne, ale także efektowne, dzięki czemu uczniowie i sam nauczyciel zakończą je z uśmiechem na twarzy i chęcią kolejnego spotkania. 


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego muzyka, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program Mobilny muzyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli