Uczenie się chemii może być przygodą – wystarczy mieć dobry pomysł na lekcję! Dawid Łasiński – lider programu Mobilny chemik, znany w sieci jako Pan Belfer – udowodni to w swoich webinarach i kursach. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • trafisz nawet do tych uczniów, którzy nie pałali miłością do chemii w szkole podstawowej;
  • Twoje lekcje uatrakcyjnią najlepsze aplikacje dotyczące chemii;
  • każda lekcja będzie niepowtarzalna dzięki unikalnemu pomysłowi na przedstawienie trudnych zagadnień.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego chemika, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny chemik rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli