Demokracja i partycypacja w praktyce, a do tego oswojone media społecznościowe. Agnieszka Jankowiak-Maik – liderka programu Mobilny WOS-owiec, znana w sieci jako „Babka od histy” – przedstawia podczas webinarów i kursów takie pomysły na lekcje, które zachwycą uczniów!

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • wejdziesz w świat młodych ludzi, pobudzając ich motywację i zaangażowanie;
  • media społecznościowe, memy internetowe, atrakcyjne narzędzia TIK staną się codziennością na Twoich lekcjach;
  • uczynisz lekcje pasjonującym przeżyciem przez działanie, dyskutowanie, doświadczanie.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego WOS-owca, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny WOS-owiec rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

image Dostępne
wkrótce
Kurs
Gotowy sposób na lekcję: Proces socjalizacji
Autor: Agnieszka Jankowiak-Maik