Geografia angażująca i pełna emocji? Rozwijająca kreatywność i myślenie krytyczne? Nie inaczej! Sebastian Ropel – lider programu Mobilny geograf – wprowadza w swoich webinarach i kursach w świat percepcji współczesnego ucznia, proponując dostosowane do jego potrzeb i możliwości metody.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

  • zaskoczysz uczniów znajomością ich świata i potrzeb, a przez to zmotywujesz ich do aktywności;
  • uwierzysz w moc filmów edukacyjnych;
  • lekcja geografii stanie się dla Was inspiracją do szukania odpowiedzi na istotne problemy współczesnego świata;
  • myślenie twórcze i krytyczna weryfikacja rzeczywistości staną się mocnymi stronami Twoich uczniów.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego geografa, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program Mobilny geograf rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli