Webinar - nagranie
Zarządzanie klasą: Jak pracować z uczniami, by chciało im się chcieć uczyć i (współ)działać?
Koszt udziału
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
Bezpłatny
Liczba modułów
1
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie