Webinar - video
Zarządzanie klasą: Jak pracować z uczniami, by chciało im się chcieć uczyć i (współ)działać?
Video cost
Free price
Certificate of completion of the video
Yes
Exam cost
Free price
Count of modules
1
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie