WEBINAR - nagranie
Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii w klasach IV–VI. Praca z uczniem z dysgrafią
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
90 minut
Zaświadczenie
Tak
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Minitest
Ankieta
Zaświadczenie