WEBINAR - nagranie
Ortograffiti. Język polski w klasach VII–VIII. Przygotowanie do egzaminu uczniów z trudnościami
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
Tak
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie
Minitest
Ankieta
Zaświadczenie