KURS
Praca z uczniem z dysgrafią w klasach IV-VI. Trener Metody Ortograffiti
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
5
Dostęp do kursu
Zapisy zostały zamknięte
Egzamin (obowiązkowy)
Bezpłatny
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1. Zaburzenia rozwoju funkcji ruchowych oraz ich konsekwencje dla nauki pisania
Minitest 1
Moduł 2. Diagnoza grafomotoryki. Ocena przebiegu czynności grafomotorycznych
Minitest 2
Moduł 3. Diagnoza grafomotoryki. Ocena wytworów czynności grafomotorycznych
Minitest 3
Moduł 4. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej na materiale nieliterowym i literowym
Minitest 4
Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią
Minitest 5
Biblioteka materiałów
Ankieta
Egzamin
Zaświadczenie