WEBINAR - nagranie
Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli jak przygotować ucznia do matury ustnej z języka polskiego
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar – nagranie (panel merytoryczny)
Webinar – nagranie (panel dyskusyjny)
Odpowiedzi eksperta
Materiały dodatkowe
Ankieta
Zaświadczenie