WEBINAR - nagranie
Dobre praktyki w terapii dzieci ryzyka dysleksji. Współautorka Metody Ortograffiti z Bratkiem o swojej pracy
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis webinaru
Webinar-nagranie
Ankieta
Zaświadczenie