KONFERENCJA - nagranie
Jesteśmy różni, uczymy się razem
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis konferencji
Konferencja – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie