Kurs
Zarządzanie klasą: Jak pracować z uczniami, by chciało im się chcieć uczyć i (współ)działać?
Koszt udziału
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
40 zł
Liczba modułów
1
Opis kursu
Moduł kursu
Minitest
Egzamin
Zaświadczenie