KURS
Zarządzanie klasą: Jak pracować z uczniami, by chciało im się chcieć uczyć i (współ)działać?
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
1
Egzamin (nieobowiązkowy)
40 zł
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł kursu
Minitest
Egzamin
Zaświadczenie