Kurs
Mów, czytaj i wygłaszaj – kurs emisji głosu dla nauczycieli
Koszt udziału
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
45 zł
Liczba modułów
5
Opis kursu
Moduł 1. Relaksacja
Minitest 1
Moduł 2. Oddychanie w mowie
Minitest 2
Moduł 3. Fonacja
Minitest 3
Moduł 4. Artykulacja
Minitest 4
Moduł 5. Higiena głosu
Minitest 5
Egzamin
Zaświadczenie