KURS
Mów, czytaj i wygłaszaj – kurs emisji głosu dla nauczycieli
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
5
Egzamin (nieobowiązkowy)
45 zł
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1. Relaksacja
Minitest 1
Moduł 2. Oddychanie w mowie
Minitest 2
Moduł 3. Fonacja
Minitest 3
Moduł 4. Artykulacja
Minitest 4
Moduł 5. Higiena głosu
Minitest 5
Egzamin
Zaświadczenie