Kurs
Myśli dobrze narysowane. Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania
Koszt udziału
Bezpłatny
Zaświadczenie
Tak
Koszt egzaminu
45 zł
Liczba modułów
3
Opis kursu
Moduł 1. Czy każdy potrafi rysować? Przekonać nieprzekonanego
Minitest 1.
Moduł 2. Mapowanie myśli
Minitest 2.
Moduł 3. Rysnotki małe i duże, czyli bazgrolenie na lekcjach
Minitest 3.
Egzamin
Zaświadczenie