KURS
Szydełkowanie – stara moda czy nowa pasja?
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
3
Egzamin (nieobowiązkowy)
Bezpłatny
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1
Minitest 1
Moduł 2
Minitest 2
Moduł 3
Minitest 3
Egzamin
Zaświadczenie