Nowe typy zadań, pokazowe arkusze egzaminacyjne, nowelizacja Informatorów maturalnych – wszystko znajdziesz tutaj. Będziemy na bieżąco aktualizować treści i zapraszać na spotkania z ekspertami od nowej matury 2023.

Dzięki udziałowi w wydarzeniach Matura 2023 uczestnik:

  • będzie miał dostęp do najświeższych wytycznych Centralnej Komisji Edukacyjnej;
  • przećwiczy strukturę poleceń na nigdy niepublikowanym materiale zadaniowym;
  • otrzyma prezentację porównującą starą i nową maturę z języka polskiego i matematyki wraz z przykładowymi zadaniami;
  • zapozna uczniów ze strukturą arkusza na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


Program Matura - formuła 2023 jest adresowany zwłaszcza do nauczycieli języka polskiego i matematyki z liceum i technikum. Wzbogaca stan wiedzy nauczycieli na temat formuły egzaminu maturalnego od 2023. Jednocześnie dostarcza narzędzi w postaci zadań nowego typu maturalnego do szczegółowej analizy mechanizmu poleceń i rozwija kompetencje samodzielnego tworzenia takich zadań.

Zdobyte informacje i kompetencje pozwalają na zrealizowanie wyzwań i zadań postawionych przed szkołą w ramach reformy, a wynikających z:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. poz. 467, z późn. zm.).