KONFERENCJA - nagranie
Ocenianie postępów uczenia się w procesie, motywująco-wspierające docenienie starań
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis konferencji
Konferencja – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie