KONFERENCJA - nagranie
O!Cena w szkole. Nieodrobione lekcje (od przepisów do sztuki oceniania – ku lepszej praktyce)
Udział
Bezpłatny
Czas trwania nagrania
60 minut
Zaświadczenie
15 zł
Liczba godzin dydaktycznych
2
Opis konferencji
Konferencja – nagranie
Ankieta
Zaświadczenie