KURS
Profesjonalny warsztat Animatora Ortograffiti (II STOPIEŃ)
Udział
Bezpłatny
Liczba modułów
10
Egzamin (nieobowiązkowy)
45 zł
Zaświadczenie (po egzaminie)
Tak
Opis kursu
Moduł 1. Zrozumieć dysleksję. Od diagnozy do terapii
Minitest 1
Moduł 2. Diagnoza i terapia ręki
Minitest 2
Moduł 3. Terapia ręki na zajęciach Klubu Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią
Minitest 3
Moduł 4. Gadżety na zajęciach klubu Ortograffiti, czyli jak w prosty sposób wzbogacić swój warsztat pracy
Minitest 4
Moduł 5. Elementy arteterapii w terapii pedagogicznej
Minitest 5
Moduł 6. Trening pamięci – ćwiczenia poprawiające pamięć i kojarzenie, które można wykorzystać podczas zajęć klubowych
Minitest 6
Moduł 7. Mapy myśli – pomoc w uczeniu się
Minitest 7
Moduł 8. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – techniki i sposoby skutecznego uczenia się
Minitest 8
Moduł 9. Elementy integracji sensorycznej na zajęciach Klubu Ortograffiti
Minitest 9
Moduł 10. Diagnoza czytania i pisania. Poznawanie i monitorowanie postępów w czytaniu i pisaniu
Minitest 10
Egzamin
Zaświadczenie