Znasz przepis na efektywną i efektowną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci wymagających wsparcia w trudnej sztuce czytania i pisania? Wykonaj 4 proste kroki:

Krok 1. Zostań Animatorem Ortograffiti, kończąc kurs o tym samym tytule.
Krok 3. Pracuj z uczniami metodą Ortograffiti, korzystając z serii ćwiczeń Ortograffiti.
Krok 4. Realizuj projekty edukacyjne na podstawie sprawdzonych pomysłów.

Dzięki realizacji programu Mobilne Ortograffiti:  

  • wdrożysz nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
  • zapewnisz profesjonalną pomoc uczniom wymagającym wsparcia w uczeniu się czytania i pisania; 
  • zdobędziesz nowe kompetencje, niezbędne do awansu zawodowego;
  • zyskasz nowe narzędzia, w tym multimedialne prezentacje do prowadzenia zajęć;
  • otrzymasz wsparcie w grupie facebookowej - Klub Ortograffiti; 
  • zrealizujesz zadania wynikające z rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
  • otrzymasz Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.  
Program Mobilne Ortograffiti jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych. Rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:
  • kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  
  • rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 
Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z dwóch ważnych dla pracy nauczyciela i szkoły dokumentów:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli